Hafan

bridgend-temple

Dyddiad y Warant: Mawrth 1af 1983
Man Cyfarfod: Y Deml Saeryddol. Heol Llangrallo, Penybont-ar-Ogwr, CF31 2AP

Croeso cynnes i Gyfrinfa Dewi Sant, Rhif 9067

Mae Cyfrinfa Dewi Sant yn Gyfrinfa gyfeillgar iawn. Fe’i sefydlwyd gan Seiri Rhyddion sy’n caru pob peth Cymreig a’r iaith Gymraeg yn neilltuol. Ei nod yw hyrwyddo Saeryddiaeth oddi mewn i Dalaith De Cymru a thu hwnt gyda’r bwriad o ddatblygu’n Gyfrinfa wirioneddol ddwyieithog.

Deuir â’n cyfarfodydd i ben gyda chinio ffurfiol (a gyfeirir ato fel yr “Ail Gwrdd”) ac fe’i cyfoethogir gyda’r wefr o ganu Cymraeg.

Mae croeso cynnes yn disgwyl unrhyw un a hoffai wybod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud neu o bosibl, ymuno â ni.

Os hoffech chi gysylltu â ni am unrhyw reswm, a wnewch chi ddefnyddio’r ffurflen gysylltu ar y dudalen Cysylltwch â ni – buasem wrth ein bodd cael clywed oddi wrthych.