Ynglŷn â ni

Cyfrinfa Dewi Sant Rhif 9067, Penybont-ar-Ogwr

Dyddiad y Warant: Mawrth 1af 1983

Man Cyfarfod: Y Deml Saeryddol. Heol Llangrallo, Penybont-ar-Ogwr, CF31 2AP

Cynhelir Cyfarfodydd y Gyfrinfa ar y 3ydd dydd Mercher yn y misoedd canlynol:

  • 16 Hydref 2019
  • 18 Rhagfyr 2019
  • 18 Mawrth 2020
  • 15 Ebrill 2020

Cynhelir Cyfarfod Sefydlu y Gyfrinfa ar y 3ydd dydd Mercher ym mis Ebrill :

15 Ebrill 2020

Mam Gyfrinfa: Cyfrinfa Penybont, Rhif 6743