Cyfrinfa Dewi Sant

bridgend-temple

Saeryddiaeth, dan Brif Gyfrinfa Unedig Lloegr yw’r sefydliad brawdol, seciwlar mwyaf yn y DU. Mae ganddi dros 300,000 o aelodau yn gweithio mewn bron i 8,000 o gyfrinfeydd drwy Gymru a Lloegr ben baladr ynghyd â 30,00 yn rhagor o aelodau dramor.

Y tri Phrif Egwyddor sy’n sylfaen i Saeryddiaeth yw:
Cariad Brawdol, Cymorth a Gwirionedd.