Ynglŷn â ni

Cyfrinfa Dewi Sant Rhif 9067, Penybont-ar-Ogwr

Dyddiad y Warant: Mawrth 1af 1983

Man Cyfarfod: Y Deml Saeryddol. Heol Llangrallo, Penybont-ar-Ogwr, CF31 2AP

Cynhelir Cyfarfodydd y Gyfrinfa ar y 3ydd dydd Mercher yn y misoedd canlynol:

  • 17 Hydref 2018
  • 21 Tachwedd 2018
  • 19 Rhagfyr 2018 (Gwragedd yn ciniawa)
  • 20 Mawrth 2019

Cynhelir Cyfarfod Sefydlu y Gyfrinfa ar y 3ydd dydd Mercher ym mis Ebril :

17 Ebrill 2019

Mam Gyfrinfa: Cyfrinfa Penybont, Rhif 6743